پلن های خرید سرور بیگ بلو باتن

کلاس های آنلاین و مجازی خود را با کیفیت و سرعت بالا بدون قطعی برگزار کنید و همزمان کلاس های در حال برگزاری را ضبط نمایید.

سرور کلاس مجازی BigBlueButton - 101
339,000تومان
ежемесячно

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر ۲۵ نفر

  • نوع سرور VDS | برج میلاد

  • فضا 40 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی BigBlueButton - 102
449,000تومان
ежемесячно

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 50 نفر

  • نوع سرور VDS | برج میلاد

  • فضا 60 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی BigBlueButton - 103
619,000تومان
ежемесячно

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 100 نفر

  • نوع سرور VDS | برج میلاد

  • فضا 80 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی BigBlueButton - 104
789,000تومان
ежемесячно

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 200 نفر

  • نوع سرور VDS | برج میلاد

  • فضا 120 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی BigBlueButton - 105
999,000تومان
ежемесячно

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 300 نفر

  • نوع سرور VDS | برج میلاد

  • فضا 140 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی BigBlueButton - 106
1,289,000تومان
ежемесячно

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 400 نفر

  • نوع سرور VDS | برج میلاد

  • فضا 160 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی BigBlueButton - 107
1,599,000تومان
ежемесячно

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 500 نفر

  • نوع سرور VDS | برج میلاد

  • فضا 500 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی BigBlueButton - 108
2,399,000تومان
ежемесячно

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 750 نفر

  • نوع سرور VDS | برج میلاد

  • فضا 500 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی BigBlueButton - 109
3,299,000تومان
ежемесячно

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 1000 نفر

  • نوع سرور VDS | برج میلاد

  • فضا 1 ترابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد