پلن های خرید سرور ادوبی کانکت

کلاس های آنلاین و مجازی خود را با کیفیت و سرعت بالا بدون قطعی برگزار کنید و همزمان کلاس های در حال برگزاری را ضبط نمایید.

سرور کلاس مجازی Adobe - 101
389,000تومان
ماهانه

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر ۲۵ نفر

  • اتصال از طریق اپلیکیشن دارد

  • فضا 40 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی Adobe - 102
469,000تومان
ماهانه

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 50 نفر

  • اتصال از طریق اپلیکیشن دارد

  • فضا 60 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی Adobe - 103
549,000تومان
ماهانه

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 100 نفر

  • اتصال از طریق اپلیکیشن دارد

  • فضا 80 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی Adobe - 104
719,000تومان
ماهانه

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 200 نفر

  • اتصال از طریق اپلیکیشن دارد

  • فضا 120 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی Adobe - 105
849,000تومان
ماهانه

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 300 نفر

  • اتصال از طریق اپلیکیشن دارد

  • فضا 140 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی Adobe - 106
939,000تومان
ماهانه

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 400 نفر

  • اتصال از طریق اپلیکیشن دارد

  • فضا 160 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی Adobe - 107
1,099,000تومان
ماهانه

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 500 نفر

  • اتصال از طریق اپلیکیشن دارد

  • فضا 180 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی Adobe - 108
1,699,000تومان
ماهانه

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 750 نفر

  • اتصال از طریق اپلیکیشن دارد

  • فضا 250 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد
سرور کلاس مجازی Adobe - 109
2,289,000تومان
ماهانه

  • VPS For Trade

  • تعداد کاربر همزمان حداکثر 1000 نفر

  • اتصال از طریق اپلیکیشن دارد

  • فضا 500 گیگابایت

  • اتصال از طریق مرورگر دارد

  • محیط و چت فارسی دارد

  • قابلیت ضبط جلسات دارد