لیست آی پی های ثابت گوگل پلی

در این قسمت لیست آی پی های اختصاصی مخصوص گوگل پلی نمایش داده می شوند

ای پی اختصاصی ترکیه- مخصوص گوگل پلی 0 موجود است
545,000تومان
ماهانه
45,000 هزینه تنظیم

  • VPS For Trade

  • مخصوص گوگل پلی

  • خرید درون برنامه ای بله

  • ردیم بله

  • گارانتیبله


  • پرتکل متغیر


  • آی پی اختصاصی(اشتراک زیر 10 نفر) بله


  • 99.99% آپ تایم

  • پهنای باند ماهیانه=500 گیگ

  • پرداخت آنلاین = تحویل نصف روز
خارج از دسترس
ای پی اختصاصی آمریکا- مخصوص گوگل پلی 0 موجود است
545,000تومان
ماهانه
45,000 هزینه تنظیم

  • VPS For Trade

  • مخصوص گوگل پلی

  • خرید درون برنامه ای بله

  • ردیم بله

  • گارانتیبله


  • پرتکل متغیر


  • آی پی اختصاصی(اشتراک زیر 10 نفر) بله


  • 99.99% آپ تایم

  • پهنای باند ماهیانه=500 گیگ

  • پرداخت آنلاین = تحویل نصف روز
خارج از دسترس
ای پی اختصاصی برزیل- مخصوص گوگل پلی 0 موجود است
795,000تومان
ماهانه
45,000 هزینه تنظیم

  • VPS For Trade

  • مخصوص گوگل پلی

  • خرید درون برنامه ای بله

  • ردیم بله

  • گارانتیبله


  • پرتکل L2tp-PPTP


  • آی پی اختصاصی بله


  • 99.99% آپ تایم

  • پهنای باند ماهیانه=100 گیگ

  • پرداخت آنلاین = تحویل آنی
خارج از دسترس